Historie

Het was een late voorjaarsavond op dinsdagavond 7 mei 1957 toen de VGSL ‘Franciscus Gomarus’ werd opgericht. Een onvergetelijke zomer zou vlug aanvangen, waarin de eerste stappen richting een volbloed studentenvereniging werden gezet. Drie studenten, C.C. Jasperse, W.G.H. Bassie en J. Wiegel – lid bij SSR Leiden – deelden de mening en het Leidsche vergezicht dat een geformeerde vereniging de stad zou verrijken. Christelijke studenten hadden in hun opinie geen plek om én te studeren, én God te dienen. Er moest hiervoor gebroken worden met SSR, wat in wederzijds overeenstemming dan ook gebeurde.


In de jaren die volgden groeide Gomarus langzaam maar gestaag. De eerste besturen waren genoodzaakt meerdere bestuursjaren voor hun rekening te nemen, daar het ledenaantal in het eerste decennium nog niet voldoende ruimte bood om de ingezetenen jaarlijks te laten rouleren. De vereniging nam steeds meer toe in aantal leden en actieve uren. Het academisch jaar bleek al snel te kort voor alle ambitieuze plannen die de vereniging wilde neerzetten.


In de jaren negentig begon men, zoals goed academici betaamd, het bestaansrecht van de vereniging te overdenken. Na enkele jaren van oprecht debat en verdiepende discussie besloot de Algemene Ledenvergadering de vereniging her op te richten. Er was een groeiende behoefte aan meer openheid jegens andere christenen. Niet enkel studenten uit de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk waren nog welkom; de vereniging moest openstaan voor studenten van allerlei gezindten. Vanaf 1997 zijn de lidmaatschapsvoorwaarden van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Leiden ‘Franciscus Gomarus’ verruimd, en kerken haar leden bij uiteenlopende kerkgenootschappen.


Na zestig jaar maken we de balans op: de jaarplanning is nog steeds (te) vol, de discussie over alles wat we tegenkomen woedt nog immer voort, en ook het bier is in zestig jaar niet doodgeslagen!